Начало /   Проекти /   Депа за битови отпадъци

Депа за битови отпадъци

Рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци, гр. Хисаря

2012
Рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци, гр. Хисаря

Регионален център за управление на отпадъците (РЦУО) Стара Загора

2010
Регионален център за управление на отпадъците (РЦУО) Стара Загора

Рекултивация на старо сметище, Сухиндол

2009 - 2011
Рекултивация на старо, закрито за експлоатация, депо за ТБО на град Сухиндол

Депо и предприятие за предварително третиране на отпадъци, Разлог

2009
Предпроектни проучвания, изготвяне на инвестиционни проекти и тръжна документация за изграждане на регионално депо – Разлог и предприятие за предварително третиране на отпадъци

Център за обезвреждане на отпадъци, Асеновград, Първомай и Садово

2008
Регионален център за обезвреждане на битови и неопасни отпадъци, генерирани от общините Асеновград, Първомай и Садово