Начало /   За нас /   Какво можем

Какво можем

Проектантската дейност на дружеството е насочена главно към хидротехнически и екологични съоръжения, като депа за промишлени и битови отпадъци, укрепване на свлачища, корекция на реки, хидроенергийни съоръжения и др. Проектират се също така стоманобетонни и метални конструкции на многоетажни жилищни и административни сгради, промишлени и складови цехове, еднофамилни къщи и др. Разработките са предимно на хидротехническа, технологична, конструктивна част и планове за безопасност и здраве.

Дружеството разполага с високо квалифицирани специалисти в следните направления:

  • Хидротехническо строителство
  • Хидромелиоративно строителство
  • Конструкции на сгради и съоръжения
  • Геодезия
  • Организация и изпълнение на строителството
  • Безопасност и здраве в строителството

Всички проектанти във фирмата са регистрирани в съответните секции на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и са с придобита съответната проектантска правоспособност.