Начало /   Проекти

Проекти

Проектантското звено на фирма „Станилов” ЕООД е създадено и развито с цел решаване на проектни задачи и проблеми на фирмата при изпълнението на СМР.

Проектантската дейност на дружеството е насочена главно към хидротехнически и екологични съоръжения, като депа за промишлени и битови отпадъци, укрепване на свлачища, корекция на реки, хидроенергийни съоръжения и др. Проектират се също така стоманобетонни и метални конструкции на многоетажни жилищни и административни сгради, промишлени и складови цехове, еднофамилни къщи и др. Разработките са предимно на хидротехническа, технологична, конструктивна част и планове за безопасност и здраве.